Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2015

eempee
Doskonali faceci nie istnieją , ale zawsze znajdzie się jeden , który pomimo kilku wad - jest doskonały dla Ciebie .
— true
eempee
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viawrednaania wrednaania
eempee
2704 982a
Reposted fromtelewizja telewizja viainsanedreamer insanedreamer

March 14 2015

eempee
Tak, możesz być dla mnie wszystkim. Wierzę w Ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted from666th 666th viawrednaania wrednaania
eempee
Co jest najważniejsze w związku? Uważasz, że tylko miłość czasem nie wystarczy?
 uważam, że miłość to czasami o wiele za mało. jest podstawą, fundamentem i tylko i wyłącznie w oparciu o nią można stworzyć zdrowy związek. ale relacje z kimś, to jest nieustanna praca. trzeba ze sobą rozmawiać, trzeba się na siebie otwierać, umieć pójść na kompromis, mieć dla siebie czas, respektować swoje granice, troszczyć się o siebie, zapewniać sobie poczucie bezpieczeństwa, umieć się czasami poświęcić, zrezygnować z czegoś, doceniać drugą osobę, nieustannie być dla siebie wsparciem, wyciągać wnioski z kłótni, dziękować za dobre momenty. to wszystko brzmi tak, jakby było najprostsze na świecie, ale czasami okazuje się, że w momentach zwątpienia (a te niestety zdarzają się chyba wszystkim) zaczyna brakować chęci, zapomina się o tym. związki nie są wcale łatwe, no chyba, że te w gimnazjum. ale kiedy znajdzie się właściwego człowieka, to jego uśmiech i wspólne szczęście tylko utwierdzają w tym, że jest warto.
— chyba jedyny warty odwiedzania ask http://ask.fm/megafajnanazwa
Reposted frompsychodelik psychodelik viawrednaania wrednaania
1402 e593 500

in-catz-we-trust:

why cant more people realize this?

eempee
eempee
Chyba tylko małe dzieci i bardzo starzy ludzie potrafią tak wyczuwać, bez słów. A gdy jesteśmy pośrodku życia, gdzieś tę zdolność gubimy.
— Dorota Terakowska – Ono
Reposted frompuella13 puella13
3468 37aa 500
Reposted fromkasjencja kasjencja viarooms rooms
eempee
0624 3864
Reposted fromsz4kal sz4kal viamefir mefir
eempee
To dziwne, pomyślała, jak głęboko znamy jakąś osobę lub wydaje się nam, że ją znamy, gdy jesteśmy zakochani - nasiąknięci, przesyceni miłością - aby później odkryć, że być może wcale nie znaliśmy jej tak dobrze, jak nam się wydawało. Albo że ona nas nie znała tak dobrze, jak mieliśmy nadzieję.
— Anita Shreve
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
eempee
eempee
9396 2800
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viapuchaczowo puchaczowo
eempee
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee - "Herbaciarnia Madeline"
eempee
6932 2c59 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaorangesky orangesky
eempee
5220 93c0 500
Reposted fromrol rol viapuchaczowo puchaczowo
eempee
2015 7bcf 500
Reposted fromsamvi samvi vianielubiecie nielubiecie
eempee
9975 5130 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaorangesky orangesky
3635 2f9f
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viaorangesky orangesky
eempee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl